174 pledges

Yes I pledge to vote!
I might pledge to vote, tell me more.
No I will not pledge to vote.